אריח מיקרוני - שתי וערב
אריח מחורר - מרכזי חורים 32 מ"מ
אריח מחורר - מרכזי חורים 16 מ"מ
אריח מחורר - מרכזי חורים 8 מ"מ
אריח מחורץ/מחורר - 29/3 מרכזי חורים 32 מ"מ
אריח מחורץ/מחורר - 13/3 מרכזי חורים 32 מ"מ
אריח מחורץ מחורר 13/3 - מרכזי חורים 16 מ"מ
אריח מחורץ/חורר - 8/3 מרכזי חורים 16 מ"מ
אריח מחורץ/מחורר - 5/3 מרכזי חורים 18 מ"מ
אברבוך המדביק תקרות אקוסטיות בע"מ
טלפון: 03-5186106 | טלפון נוסף: 0505-222111 | כתובת: אברבוך המדביק תקרות אקוסטיות בע"מ תצוגה ראשית: בן עטר 25 ת"א מפעל: רבנו חננאל 17 ת"א |
בקשתך בביצוע....