קירות אקוסטיים

מידות:

אופן חיבור הפנלים

edge with a groove
four sides

on the long side of the tongue-and-groove
on the short side – tongue and groove

on the long side of the tongue-and-groove on the short side – straight edge

חיבור וקיבוע הפנאלים