שרטוטים – אריחים אקוסטיים

אריחים אקוסטיים
5.6 MiB
פירוט

אריח מחורץ מחורר 13/3-מרכזי חורים 16 מ”מ

אריח מחורץ/חורר – 8/3 מרכזי חורים 16 מ”מ

אריח מחורץ/מחורר – 5/3 מרכזי חורים 18 מ”מ

אריח מחורר -
מרכזי חורים 8 מ”מ

אריח מחורץ/מחורר – 29/3 מרכזי חורים 32 מ”מ

אריח מחורץ/מחורר – 13/3 מרכזי חורים 32 מ”מ

אריח מיקרוני – שתי וערב

אריח מחורר – מרכזי חורים 32 מ”מ

אריח מחורר – מרכזי חורים 16 מ”מ

דגם קוביות

דגם מחורץ 5-3

דגם X