שרטוטים – פטנט

פטנט עולמי
פטנט עולמי
Patent.dwg
210.3 KiB
פירוט

אופן החדרת הפלטה לקונסטרוקציה

פלטה לחוצה מכס’ לכיוון הקפיץ

 

פלטה לחוצה מכס’ לכיוון הקפיץ

תיקרה פריקה כלפי מטה -
חלקי המערכת

תיקרה פריקה כלפי מטה -
פלטה בין הפרופילים

תיקרה פריקה כלפי מטה -
פלטה לחוצה מכס’  לכיוון הקפיץ