תקרה אקוסטית

מידות:

אפשרויות לגבול הפנל

אפשרויות שונות לגימור המסרגת